SRHS tukee rautatiehin liittyvää tutkimusta

Suomen Rautatiehistoriallinen Seura tuki vuonna 2021 Pirjo Huvilan ja Liisa Nummelan vetämää asemapuistojen kunnostuskartoitusprojektia. Projektin tuotoksena syntyi HAMK:ssa hortonomian opiskelija Kirsi Salosen opinnäytetyö Asemapuistojen tutkiminen, dokumentointi ja kunnostuksen suunnittelu. Työhön voi tutustua verkossa osoitteessa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508796/Salonen_Kirsi.pdf?sequence=2&isAllowed=y