Tämä veturi oli toinen kahdesta saksalaisen Borsigin 1910 valmistamasta kaksiakselisesta tankkiveturista, jotka valkoiset joukot sisällissodan päätyttyä vuonna 1918 löysivät Inon linnoituksen veturitallista venäläisten jäljiltä. Veturia oli käytetty rakennusaikana linnoituksen sisäisiin kuljetuksiin ja Valtionrautateiden radan valmistuttua vuonna 1915 Terijoelta Inoon, myös Inon aseman ja linnoituksen väliseen liikenteeseen.

Sisällissodan jälkiselvittelyjä varten perustetun Sotasaaliskeskusosaston hallinnassa veturia käytettiin Inon linnoituksen ja aseman välisessä liikenteessä elokuuhun 1919 saakka. Veturi korjattiin Valtionrautateiden Viipurin konepajassa vuonna 1919 ja myytiin samana vuonna Wilhelm Schauman Oy:lle Pietarsaareen. Valtionrautatiet osti vuonna 1945 Pietarsaaren Selluloosa Oy:ltä tarpeettomaksi käyneen veturin. Sille annettiin Valtionrautateillä numero 68 ja sarjamerkki Vk4.

Veturissa oli levykehys, märkähöyrykattila, Walschaertin luistikoneistot ja tasoluistit. Jarrulaitteena oli höyryjarru. Vesisäiliö sijaitsi kehyslevyjen välissä kattilan alla ja polttoainetila, joka oli varsin vähäinen, itse hytissä. 

Veturia ei sen pienen koon takia koskaan käytetty Valtionrautateiden yleisessä liikenteessä, vaan se toimi koko käyttöaikansa Kuopion konepajan sisäisessä liikenteessä. Se hylättiin vuonna 1967 ja on nykyisin ajokuntoon kunnostettuna Suomen Rautatiemuseossa Hyvinkäällä.

Huomautus: Sotatoimikalustoon kuului yksi tankkiveturi, jolle annettiin VR:llä tunnus Vk4. Se on täysin erilainen veturi kuin tämä.

This locomotive is one of the two Borsig-built 0–4–0WTs found by the White Forces at the Ino fort (south of Viipuri, near the border) after the Finnish Civil War in 1918. They were used in internal traffic at Ino during the construction work of the fortress and after the SVR line came near the fortification in 1915, in connecting traffic from Terijoki to Ino, also between the fortress and Ino station. 

The war-booty committee used these locomotives at Ino until August 1919 when one was repaired at SVR Viipuri works and sold to Wilhelm Schauman Oy, Pietarsaari Cellulose factory in 1919.

The state railways purchased this engine in 1945 after it had become redundant at the  cellulose factory. On becoming a VR engine it was numbered 68 and classified Vk4. 

The engine had plate frames, a saturated steam boiler, Walschaerts valve gear using slide valves. It was equipped with steam braking. The water tank was situated within the frames below the boiler, and a very small bunker was in the cab itself. The boiler pressure was reduced from 12kg/cm2 to 11kg/cm2 under VR ownership. 

Because of its minute size, the engine was never used in revenue service but spent its whole working life as the VR Kuopio works shunter. It was withdrawn in 1967 and is now preserved.

It should be noted that this is not the same engine as
previous Kuopio works shunter, which was also classified Vk4 but was a war-booty engine.