Ensimmäisten H8/Hv1-vetureiden valmistuttua alettiin suunnitella vastaavan kokoista tavaraliikenneveturia K3, vuodesta 1942 lähtien Tv1. Ensimmäiset veturit valmisti Tampella vuonna 1917 ja niitä rakennettiin vuoteen 1945 saakka kaikkiaan 142 kappaletta. Neuvostoliitosta saatiin lisäksi sotasaaliina yksi Tv1-tyyppinen veturi, jonka Tampella oli tehnyt Latviaan. K3/Tv1-vetureiden numerot olivat 594–617 (numerolla 596 oli eri aikoina kaksi veturia; toinen oli em. sotasaalisveturi, jolla ensin oli numero 1299 vuosina 1943–44), 685–741, 900–948 ja 1200–1211. K3/Tv1-vetureita valmistivat Tampella, Lokomo, Hanomag ja Nohab.

K3:n pyörästössä oli johtoakseli ja neljä vetoakselia. Veturissa oli Kraussin teli, jossa johtoakseli oli yhdistetty ensimmäiseen vetoakseliin. Kaarteessa etuakselin siirtyminen vaikutti ensimmäiseen vetoakseliin siirtäen sitä vastakkaiseen suuntaan, jolloin veturin kulku kaarteessa oli joustavampaa. Veturissa oli tulistinkattila, kaksoiskoneisto, mäntäluistit ja Walschaertin luistikoneistot. Sarja otettiin käyttöön halkolämmitteisenä ja tandem-ilmapumpuilla varustettuna. Vetureihin 685–741 asennettiin Knorr-esilämmitin ja uudempiin Friedmann-Metcalfe -poistohöyryimuri.

Myöhempiin valmistuseriin tehtiin joukko parannuksia. Veturista 926 alkaen K3/Tv1-sarja toimitettiin varustettuna 13 kg/cm² työpaineisella kattilalla aiemman 12 kg/cm² kattilan asemesta. Korjausten yhteydessä 13 kg/cm² kattiloita vaihtui sarjan vanhempiinkin yksilöihin. Veturista 910 lähtien sarja varustettiin perinteisen kaasu- tai Aga-valaistuksen sijasta sähkövalaistuksella.

Vetureissa 602, 603, 605–609 ja 611–617 kokeiltiin Kylälän lietsointa vuosina 1918–20. Konepajakorjausten yhteydessä vetureihin tehtiin useita muutoksia. Friedmann–Meltcalfe -poistohöyryimurit vaihdettiin vetureihin 594–617 vuosina 1925–39 ja Knorr-esilämmitinvetureihin vuosina 1952–61. VR testasi kahta Worthington esilämmintintä 1920–1930-luvuilla eri aikoina ainakin vetureihin 594, 604 ja 612 asennettuna. Kaasu- ja Aga-valaistuksella varustettuihin vetureihin vaihdettiin sähkövalaistus Kuopion ja Hyvinkään konepajoissa vuosina 1952–59.

Osaan vetureista asennettiin tavallisten mäntäluistien sijaan Müllerin paineentasausmäntäluistit vuosina 1946–67. Sarjaa muutettiin käyttöaikanaan useaan kertaan hiili-, halko- tai turvelämmitteiseksi, lisäksi veturissa 691 kokeiltiin ruskohiilibrikettilämmitystä vuonna 1944. Tulistajaöljyn vaikean saatavuuden takia 23 veturia muutettiin märkähöyryvetureiksi muutaman kuukauden ajaksi vuonna 1944.

Veturit 594–617 sijoitettiin aluksi Viipuriin. Se oli edelleen niiden tärkein sijoituspaikka 1920- ja 1930-luvulla, vaikka niitä olikin käytössä myös Riihimäellä, Kouvolassa ja Sortavalassa. Sota-aikana sarjaa sijoitettiin Joensuuhun ja Pieksämäelle. Viimeiset varikot olivat Seinäjoki, Oulu, Tampere ja Turku. Veturit 685–711 sijoitettiin aluksi Riihimäelle ja Tampereelle. Osa niistä oli 1930- ja 1940-luvuilla myös Helsingissä, Karjaalla ja Seinäjoella. Viimeiset varikot olivat Riihimäki, Kouvola, Pieksämäki ja Seinäjoki. Veturit 712–720 olivat käytössä Viipurissa, Pieksämäellä ja Kouvolassa. Veturit 721–741 olivat 1920- ja 1930-luvuilla Riihimäellä, Kouvolassa ja Viipurissa. Niitä käytettiin 1940- ja 1950-luvuilla myös Karjaalla, Tampereella ja Pieksämäellä.

Veturit 900–909 sijoitettiin aluksi Seinäjoelle, mutta ne siirrettiin jo vuonna 1928 Pieksämäelle, jossa ne olivat koko lopun käyttöaikansa. Veturit 910–920 sijoitettiin aluksi Tampereelle. Ne olivat 1940-luvulla käytössä Turussa ja Riihi-
mäellä ja lopun käyttöaikansa pääasiassa Pieksämäellä. Veturit 921–948 sijoitettiin aluksi Tampereelle. Niitä käytettiin 1940-luvulla Viipurissa, Sortavalassa, Kouvolassa ja Pieksämäellä. Käyttöaikansa loppupuolella ne olivat Seinäjoella, Oulussa ja Joensuussa.

Veturit 1200–1211 sijoitettiin aluksi Tampereelle. Muutama veturi oli käytössä Joensuussa lähinnä sodan jälkeen Neuvostoliiton alueen kautta kulkeneessa liikenteessä Niiralan ja Parikkalan välillä. Loppuaikansa ne olivat Tampereella
ja Oulussa.

K3/Tv1-veturisarja vastasi lähes yksin raskaasta tavaraliikenteestä 1940-luvun lopulle, jolloin Tr-sarjojen vetureita tuli runsaammin liikenteeseen. Tällöin Tv1-vetureiden käytön painopiste alkoi vähitellen siirtyä pohjoisemmaksi. Sarjan käyttö alkoi merkittävästi vähentyä 1960-luvun alussa ja loppui kokonaan 1974.

Veturit 608, 609 ja 611 tekivät viljajunien hakumatkat Venäjälle Siperiaan vuonna 1918. Vain ensimmäinen juna veturinaan 609 sai tuotua junansa Helsinkiin ja molemmat muut veturit jäivät Pietariin rajan sulkeuduttua. Pietarin varikolle palannut nro 609 jäi myös sinne. Näiden lisäksi Venäjälle jäivät veturit 605 ja 607. Veturit ostettiin takaisin vuonna 1928. Talvisodassa 615 ja 617 jäivät sotatoimialueelle ja sodan jälkeen Neuvostoliittoon toimitettiin luovutetulle alueelle kuuluvina veturit 712–721. Näistä 617, 716 ja 720 ostettiin takaisin vuonna 1952. Jatkosodassa jäivät sotatoimialueelle 596, 709, 728 ja 903.

Sotasaaliina saatiin yksi Tampellan vuonna 1922 Latviaan toimittamista kuudesta K3/Tv1-tyyppisestä veturista (Dk 160). Se saatiin käyttökuntoon vuoden 1943 lopussa ja sille annettiin numero 1299. Veturin numeroksi muutettiin 596, kun sillä numerolla alun perin varustettu veturi jäi Neuvostoliiton puolelle kesäkuussa 1944.

Sodan jälkeen Suomessa olleista Tv1-vetureista numerot 594–917 poistettiin liikenteestä vuosina 1964–69. Lisäksi hylättiin yhteentörmäyksissä vaurioituneina 938 vuonna 1959 ja 1200 vuonna 1965. Muut 1200-sarjan veturit poistettiin liikenteestä vuosina 1965–69 ja viimeisiksi jääneet 918–948 vuosina 1964–74.

At the same time as the first H8 locomotives were being produced, a new design for a similarly sized freight version was in the planning stage; this was class K3, re-classified Tvl in 1942. The first K3s were manufactured by Tampella in 1917 and a total of 142 engines was built between then and 1945. An additional Tv1 was captured as war booty from the Soviet Union. The K3/Tvls were built by Tampella, Lokomo, Hanomag and Nohab, and numbered 594–617 (no. 596 was duplicate), 685–741, 900–948 and 1200–1211.

These 2–8–0s were fitted with a Krauss leading truck linked to the front driving axle, which guided the front driving axle on a curve by shifting it in the opposite direction to provide the engine additional flexibility when maneuvering curves. The K3s were simple engines with a superheated boiler and had Walschaerts valve gear with piston valves. They entered service as wood burners and were equipped with a tandem air pump. Nos. 685–741 fitted with Knorr feedwater heaters and the later K3/Tv1s Friedmann-Metcalfe exhaust steam injectors. Locos from no. 926 onwards carried boilers with a pressure of 13kg/cm2 instead of the original 12kg/cm2. Some of the older engines in the class eventually received these 13kg/cm2 boilers during overhauls. Electric lighting replaced all Aga and carbide gas lighting from no. 910 upwards.

The Kylälä blast pipe was experimentally fitted to nos. 602, 603, 605–609 and 611–617 between 1918 and 1920 during their workshop overhauls. The Friedmann-Metcalfe exhaust steam injector were installed on nos. 594–617 between 1925 and 1939, and replaced the Knorr feedwater heater between 1952 and 1961. The VR also experimented with two Worthington feedwater heaters in the 1920s and 1930s, fitted at various times on nos. 594, 604 and 612. The lubrication system for the coupling rods was changed to pin splash lubrication in 1946–48. Electric lighting was fitted instead of carbide and Aga lighting by Kuopio and Hyvinkää workshops between 1952 and 1959. Some K3/Tv1s were equipped with Müller pressure equalising valves to replace conventional piston valves between 1946 and 1967. The K3/Tv1s were variously fuelled with coal, wood or peat, even lignite was tried out on no. 691 in 1944. Twenty-three of the class worked with saturated steam for a few months in 1944 due to the shortage of the grades of oil required for valves and cylinders using superheated steam.

Nos. 594–617 were initially allocated to Viipuri, their main depot throughout the 1920s and 1930s, even when temporarily used at Riihimäki, Kouvola and Sortavala. They were transferred to Joensuu and Pieksämäki during the war and were finally shedded at Seinäjoki, Oulu, Tampere and Turku. Nos. 685–711 were first based at Riihimäki and Tampere, and then at Helsinki, Karjaa and Seinäjoki during the 1930s and 1940s. Riihimäki, Kouvola, Pieksämäki and Seinäjoki were their final sheds. Nos. 712–720 went to Viipuri, Pieksämäki and Kouvola depots. Nos. 721–741 operated out of Riihimäki, Kouvola and Viipuri in the 1920s and 1930s, followed by Karjaa, Tampere and Pieksämäki in the 1940s and 1950s.

Nos. 900–909 were initially allocated to Seinäjoki but transferred to Pieksämäki in 1928, remaining there for the rest of their working lives. Nos. 910–920 were first based at Tampere, then at Turku and Riihimäki in the 1940s before working out their time mainly at Pieksämäki. Nos. 921–948 were first allocated to Tampere, followed by Viipuri, Sorta-vala, Kouvola and Pieksämäki in the 1940s; their final years were at Seinäjoki, Oulu and Joensuu. Nos. 1200–1211 were initially dispatched to Tampere MPD but some then went to Joensuu primarily to handle the traffic between Parikkala and Niirala (using a corridor line through Soviet territory). Their final depots were Tampere and Oulu. The K3/Tv1 class locomotives virtually monopolised heavy freight traffic until the late 1940s when the Tr classes began to emerge in large numbers, pushing the concentration of Tv1 activities further north. Tv1 usage significantly declined in the early 1960s and ended completely in 1974.

Nos. 608, 609 and 611 took trains to fetch grain from Siberia in 1918, but were stranded behind the closed frontier at St Petersburg on their return journey except no. 609, which reached Helsinki. No. 609 then returned to St Petersburg depot and these three locomotives could only be repatriated in 1928. Nos. 615 and 617 were forfeited whilst on enemy territory during the Winter War and nos. 712–721 were surrendered to the Soviet Union following the Winter War in 1940. Nos. 617, 716 and 720 were later repatriated in 1952.  Nos. 596, 709, 728 and 903 were seized by the enemy during the Continuation War. The only slight compensation was a Tvl that reached Finland as war booty. This was one of six K3s Tampella supplied to Latvia in 1920–22. Formerly LVD no. Dk 160, it was restored to working order at the end of 1943 and numbered 1299. It was later renumbered 596 after the engine originally bearing that number was seized by the Soviet Union in 1944.

Tv1 class engines in the 594–917 number series remaining in Finland after the war were taken out of traffic between 1964 and 1969. Nos. 938 and 1200 were withdrawn after collisions in 1959 and 1965 respectively. Nos. 918–937 and 939–948 were taken out of traffic between 1964 and 1974 and nos. 1201–1211 in 1965–69. These last three batches were placed in strategic store until 1977. All but three of the Tv1 class have since been scrapped.