Useille venäläisille rautateille rakennettiin vuosina 1892–1909 yhteensä 532 kahdeksaan päätyyppiin ja 33 sarjaan jakautunutta kaksiakselisella etutelillä ja kolmella vetoakselilla varustettua henkilöliikenneveturia. Vuonna 1912 ne luokiteltiin uudelleen pääsarjaksi A. Kymmenen niistä jäi Viroon vuonna 1918 ja siellä niille rakennemuutosten jälkeen annettiin sarjamerkki Ak vuonna 1930. Jatkosodan alkupuolella saksalaiset lähettivät Virosta kaksi veturia Suomeen. Ak nro 4 saapui Helsingin satamaan konepajassa korjattuna 21.11.1941. Se otettiin Valtionrautateiden Helsingin konepajaan tarkastettavaksi ja varustettavaksi suomalaisilla tunnuksilla. Veturi otettiin liikenteeseen 12.12.1941. Se sai numeron 2500 ja sarjamerkin H10, joka vuonna 1942 muutettiin Hr4:ksi. Ak 21 saapui Suomeen 20.11.1941 korjausta edellyttävässä kunnossa. Veturille annettiin numero 2501 ja sarjamerkki Hr4 ja se otettiin liikenteeseen lokakuussa 1943.

Alun perin veturit olivat olleet kaksisylinterisiä yhdyskoneistoisia märkähöyryvetureita. Virossa ne oli muutettu kaksoiskoneistoisiksi tulistinvetureiksi ja samalla varustettu uudella kattilalla. Veturissa 2500 oli Joyn luistikoneistot ja mäntäluistit, kun taas 2501:ssä oli Walschaertin luistikoneistot ja mäntäluistit. Molemmat veturit olivat olleet Virossa öljylämmitteisiä, mutta Suomessa ne muutettiin kivihiililämmitteisiksi. Vetureissa oli kolmiakseliset tenderit.

Veturi 2500 sijoitettiin aluksi Helsinkiin, jossa sitä käytettiin vaihtotöihin. Se siirrettiin Viipuriin lokakuussa 1942. Veturi 2501 sijoitettiin Viipuriin lokakuussa 1943. Viipurissa kumpaakin käytettiin ylimääräisissä tavarajunissa. Veturit siirrettiin ennen Viipurin menetystä Kouvolaan kesällä 1944. Ne palautettiin Neuvostoliittoon 29.10.1944.

A total of 532 passenger 4–6–0s were constructed for a number of Russian railways between 1892 and 1909. Eight basic types, subdivided into thirty-three subclasses, were amalgamated in 1912 to form the A class. The ten remaining in Estonia after 1918 were reclassified Ak in 1930 following structural modifications; two of these were shipped by the Germans to Finland in the early stages of the Finnish Continuation War. Ak class no. 4, in ex-workshop condition, arrived at Helsinki harbour on 21 November 1941. It was delivered to the Helsinki railway workshops for inspection and for Finnish markings to be applied, entering service on 12 December 1941 as H10 class no. 2500; it was reclassified Hr4 in 1942. The other engine, Ak class no. 21, arrived on 20 November 1941 requiring repair; it entered service in October 1943 as Hr4 class no. 2501.

Originally built to a two-cylinder compound design using saturated steam, these engines were rebuilt in Estonia as simple expansion engines and fitted with new superheated boilers. no. 2500 used Joy valve gear with piston valves while no. 2501 had Walschaerts valve gear and piston valves. Both engines were oil-fired in Estonia but converted in Finland to burn coal. Six-wheel tenders were attached.

No. 2500 was initially allocated to Helsinki for pilot duties before being transferred to Viipuri in October 1942. It was later joined by no. 2501 in October 1943 and the two Hr4s proved useful handling extra goods trains until their transfer to Kouvola in the summer of 1944 prior to the Russian occupation of Viipuri. Both engines were returned to the Soviet Union on 29 October 1944.