Suomen veturiteollisuus sai varsinaisen alkunsa, kun Suomen Valtion Rautatiet tilasi Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiöltä 21 raskaamman G1-tyypin kaltaista veturia kahdessa eri erässä vuosina 1898 ja 1900. Veturit numeroitiin 314–321 ja 360–372. Niille annettiin sarjamerkki G9. Ne valmistuivat vuoden 1901 loppuun mennessä. G9- ja aiemmat G6-veturit yhdistettiin vuonna 1942 sarjaksi Sk2, johon liitettiin myös ainoa jäljellä ollut raskaampi G1-veturi.

Porvoon–Keravan yksityisen rautatien ostossa vuonna 1917 Valtionrautatiet sai muun muassa G9-tyyppisen veturin, jonka Tampella oli valmistanut vuonna 1905. Aluksi se sai numeron 65. Vuonna se 1926 muutettiin numeroksi 318, kun tällä numerolla alun perin varustettu veturi hylättiin. Tampellan valmistamana se kuului ennen vuotta 1942 sarjaan G9.

G1-vetureihin verrattuna G9:t olivat hieman raskaampia. Kattilan tulipinta sekä tenderin vesitilavuus olivat myös vähän suuremmat. Käytännössä veturisarjat vastasivat toisi-aan. G9-veturit valmistuivat halkolämmitteisiksi, mutta sit-
temmin halko- ja hiilipoltto ovat vaihdelleet tilanteen mukaan.

G9-sarjaan tehtiin samat muutostyöt kuin G1-vetureihin. Ennen muutostöiden aloittamista veturissa 317 kokeiltiin vuodesta 1910 alkaen kookkaampaa tulistinkattilaa (nro 1001), jonka työpaine oli sarjan vakiokattiloista poiketen 11 kg/cm2 . Muutostyöt tehtiin 1920-luvun loppupuolella vetureihin 315, 317, 318 (ent. 65), 319–321, 362, 364–368 ja 370–372 varustamalla ne tulistinkattiloilla ja vahvistamalla samalla niiden kehyksiä. Muihin näitä muutoksia ei tehty, koska ne oli tarkoitus hylätä lähivuosina. Veturissa 372 kokeiltiin Kylälän lietsointa vuosina 1917–20. Alkuperäinen nro 318 oli panssaroituna vuonna 1918, jolloin sen kattila vaurioitui taisteluissa Epilässä Tampereella. Veturissa 317 käytettiin G8/Sk6 268:n tenderiä vuosina 1936–57.

Sarjaa oli eri aikoina sijoitettuina eri puolille rataverkkoa, lähinnä Tampereelle, Seinäjoelle, Vaasaan, Ouluun, Kouvolaan, Mikkeliin, Kuopioon, Jyväskylään ja Sortavalaan. G9-vetureita käytettiin vastaavissa töissä kuin G1:iäkin. Niiden käyttö linjaliikenteessä väheni 1920-luvun loppupuolella. Myöhemmin G9-vetureita käytettiin sivuratojen henkilö- ja sekajunissa, järjestelyjunissa, vaihtotyössä sekä varavetureina. Rautatierakennuksilla ja työjunissa niiden käyttö alkoi 1920-luvulla samoin kuin vuokraus eri yksityisradoille ja teollisuuslaitoksille paikalliseen käyttöön.

Sarjasta hylättiin tai myytiin 10 veturia vuosina 1926–40. Näistä veturit 369 ja 361 myytiin vuosina 1932 ja 1937 Enso-Gutzeit Oy:lle ja 315 vuonna 1937 G. A. Serlachius Oy:lle. Talvisodan aikana vuonna 1940 veturi 367 sai täysosuman Kuopion pommituksissa vaurioituen hylkäyskuntoon. Talvisodan päätyttyä Neuvostoliittoon toimitettiin luovutetulle alueelle kuuluvina veturit 360, 362, 363 ja 370.

Lisäksi Neuvostoliittoon luovutettiin Enson tehtaan kalustoon kuuluvana veturi Enso-Gutzeit nro 6, entinen G9 nro 361. Se saatiin takaisin vuonna 1941 sotatoimien yhteydessä Pitkärannassa. Valtionrautatiet käytti veturia numerolla 6 sijoituspaikkanaan Joensuu helmikuuhun 1942 saakka. Tämän jälkeen se korjattiin ja luovutettiin sotilashallintoviranomaisten toimesta takaisin Enso-Gutzeit Oy:lle. Se luovutettiin jälleen Neuvostoliittoon vuonna 1944. Veturi 315 on säilytetty. Viimeiset G9/Sk2-veturit hylättiin vuosina 1950–57.

The actual start for a full-scale locomotive industry in Finland was made when the SVR ordered 21 heavier type G1s from Tampella in two lots in 1898 and 1900. The Finnish-built locomotives were classified G9 and numbered 314–321 and 360–372. These orders were completed by the end of 1901. The G6 and G9 classes and a heavier, solitary G1 class engine were combined into the Sk2 class in 1942.

The SVR acquired a type G9 locomotive, built by Tampella in 1905, along with other motive power when the private Porvoo–Kerava Railway was absorbed in 1917. This engine was initially numbered 65 but became no. 318 in 1926 when another G9 bearing that number was withdrawn. Because no. 65 was a Tampella-built engine, it was placed in the G9 class until 1942.

The G9 class locomotive was practically identical to the G1, except fractionally heavier and both the grate area and tender water tank were slightly larger. The class was built for wood burning. Later all G9/Sk2 class engines were coal fired at some time in their working careers.

Modifications were similar to those made to the G1 and G6 classes though no. 317 was experimentally fitted with a larger superheated boiler in 1910. This differed from the standard type used for the G1/G6/G9 classes by having a steam pressure of 11kg/cm2. In the late 1920s superheated boilers of standard size were then fitted to nos. 315, 317, 318 (= ex 65), 319–321, 362, 364–368 and 370–372. The opportunity was taken to reinforce the main frames of the engines during their reconstruction, and various fittings were modernised. Engines intended for early withdrawal were not modified. A Kylälä single blast-pipe was experimentally used between 1917 and 1920 on no. 372. No. 318 (first one) was armour-plated in 1918 but suffered damage during hostilities at Epilä
near Tampere. The tender of G8/Sk6 class no. 268 was attached to no. 317 between 1936 and 1957.

The G9s, performing the same duties as the G1 class engines, could be found throughout the network at some time or another, but they were primarily stationed at Tampere and depots in eastern Finland. Their main line use declined in the late 1920s but then they became useful on branch lines, hauling passenger services, mixed-train and pick-up goods, or serving as shunters and relief engines. In the 1920s they were also in charge of engineering and permanent way trains; some were leased to private and industrial lines during this period.

Ten G9s were sold or withdrawn between 1926 and 1940. Nos. 369 and 361 were sold to Enso-Gutzeit Oy in 1932 and 1937 respectively whilst no. 315 was purchased by G.A. Serlachius Oy in 1937. No. 367 was damaged beyond repair in 1940 after suffering a direct hit in Kuopio during an air raid in the Winter War. Other losses to the G9 class were nos. 360, 362, 363 and 370, which were relinquished to the Soviet Union after the Winter War being regarded as property belonging to ceded territory.

No. 361, having become Enso-Gutzeit Oy no. 6, was handed over to the Soviet Union with other Enso factory property but recaptured in Pitkäranta during the Finnish offensive in 1941. The VR used the locomotive, still numbered 6, at Joensuu until February 1942. Then it was overhauled and returned by the military authorities to Enso-Gutzeit Oy, only to finish up in the Soviet Union again in 1944. Engine no. 315 was plinthed in the works yard of Tampella in Tampere after its active career has ended. Other G9s were withdrawn in 1950–57.