Skotlantilainen Dübs valmisti 1894 SLM:n G1-esikuvan mukaan viisi veturia, numerot 186–190. Näistä neljä oli jäljellä 1942 sarjamerkkimuutoksen aikaan, jolloin niille annettiin sama sarjamerkki Sk1 kuin SLM:n valmistamille G1- ja SVR:n Helsingin konepajan valmistamille G2-vetureille.

G4-vetureiden rakenne oli sama kuin G1:llä, eli se oli varustettu johtoakselilla ja kolmella vetoakselilla. Johtoakseli oli kiinnitetty veturin runkoon tukivarsista keskustapilla, joten se pääsi liikkumaan sivusuunnassa. Etupään kannatuksena olivat poikittaiset lehtijouset johtoakselin molemmin puolin. Veturissa oli kaksoiskoneisto, Stephensonin sisäpuoliset luistikoneistot ja tasoluistit. Kaikki veturit valmistettiin halkolämmitteisiksi ja varustettiin junan höyrylämmityslaitteilla. Tenderi oli kaksiakselinen.

Alkujaan veturit olivat halkolämmitteisiä, mutta myöhemmin ajoittain myös hiililämmitteisiä. Ne kaikki saivat tulistinkattilan 1920-luvulla. Vetureissa 187 ja 190 kokeiltiin Kylälän lietsointa.

Alkujaan G4-sarjaa käytettiin henkilö-, tavara- ja sekajunissa Viipurissa ja Savonlinnassa. Myöhemmin sarjan käyttö siirtyi enemmän työjuniin, vaihtotöihin ja varavetureiksi. Veturi 190 hylättiin vuonna 1933. Veturi 186 myytiin Karhulan–Sunilan Rautatielle vuonna 1950 ja oli siellä käytössä noin kymmenen vuoden ajan. Loput kolme veturia hylättiin vuosina 1953–54. Niissä oli tuolloin konepajakäyntien yhteydessä tehtyjen höyrykattilan vaihtojen seurauksena itse vetureitakin vanhemmat kattilat vuosilta 1886–92.

The last order for the lighter G1 type engines went to Dübs, which erected five locomotives in 1894. These were given the numbers 186 to 190 and classified class G4. Four were still on the VR’s books at the time of new classification in 1942. Being of very similar construction, they were grouped together with the remaining G1 and G2 locomotives in class Sk1.

The class G4 locomotives were built as wood burners but, like the G1s and G2s, they were occasionally coal fired in their later years. All the G4s were superheated in the 1920s. A Kylälä single blast-pipe was temporarily fitted to nos. 187 and 190.

The G4s were originally used on all kinds of trains in Viipuri and Savonlinna. Like the G1s and G2s they were later relegated to works trains, shunting and as spare turns. No. 190 was withdrawn in 1933. No. 186 was sold to the Karhula–Sunila Railway in 1950 and worked there for about ten years. The other three were withdrawn in 1953–54 due to their great age, their boilers after swapping over the years being even older, dating from 1886–92.