Venäjällä oli vuosina 1892–1914 rakennettu 1046 Mogul-tyyppistä (2–6–0) henkilöliikenneveturia. Ensimmäiset veturit rakennettiin Nikolain rautatielle Aleksandrovin tehtailla ja seuraavasta vuodesta lähtien myös Kolomnan tehtailla. Veturit jakaantuivat alkuaan 21 ryhmään ja 57 sarjaan ja niitä kutsuttiin kuriirijunavetureiksi. Vuonna 1912 toteutetun sarjamerkkiuudistuksen jälkeen ne kuuluivat pääryhmään Н (N) ja kymmeneen alasarjaan. Suurimman alasarjan НВ (NV) ensimmäinen veturi valmistui vuonna 1901 ja pääosa rakennettiin vuosina 1904–09. Alasarjan НВ vetureista 519 varustettiin 1700 mm vetopyörillä. Venäjällä veturit toimivat pääratojen pika- ja henkilöjunaliikenteessä aina 1930-luvun alkuun saakka, jolloin ne siirrettiin sivuratojen liikenteeseen.

Suomalaisten joukkojen Itä-Karjalassa valtaamalle alueelle Muurmannin radan Uunitsan asemalle jäi vuonna 1941 НВ-veturi 57. Oltuaan radankorjauskomppanioiden väliaikaisessa käytössä huonokuntoinen veturi tuli Valtionrautateiden Helsingin konepajaan korjattavaksi 22.4.1942. Se otettiin liikenteeseen kesäkuussa 1942 ja sille annettiin numero 2700 sekä sarjamerkki F1, joka myöhemmin samana vuonna muutettiin Hr5:ksi.

Saksalaiset lähettivät Virosta Suomeen kaksi samantyyppistä veturia. Veturi НВ 117 saapui Helsingin satamaan 8.10.1942 kohtalaisessa kunnossa. Sille annettiin numero 2701 sekä sarjamerkki Hr5 ja se otettiin liikenteeseen joulukuussa 1942. НВ 119 saapui Helsingin satamaan 18.9.1942 kunnostettuna. Se sai numeron 2702 sekä sarjamerkin Hr5 ja se otettiin liikenteeseen 23.11.1942.

Vetureissa oli yksiakselinen Bissellin johtoteli ja kolme vetoakselia. Niissä oli märkähöyrykattila ja yhdyskoneisto. Walschaertin luistikoneistot käyttivät mäntäluisteja. Veturit 2700 ja 2702 olivat suomalaisten haltuun joutuessaan halkolämmitteisiä, mutta ne otettiin liikenteeseen kivihiililämmitteisinä. Numerossa 2701 oli neliakselinen ja 2702:ssa kolmiakselinen tenderi.

Veturit sijoitettiin Helsinkiin, jossa ne pysyivät koko käyttöaikansa Suomessa. Vetureiden käytöstä säilyneissä hajamerkinnöissä useimmin esiintyneitä käyttötapahtumia ovat päivystystyö Helsingin ja Pasilan ratapihoilla, Pasilan konepajalla sekä Vallilan tavara-asemalla. Veturit palautettiin Neuvostoliittoon seuraavasti: 2701 lokakuun 27. päivä 1944 sekä 2700 ja 2702 seuraavana päivänä. Hr5-veturit poistettiin Valtionrautateiden kirjanpidosta 20.9.1945.

A total of 1,046 passenger 2–6–0s were constructed in Russia between 1892 and 1914. The first examples were constructed for the Nicholas Railway by the Aleksandrov workshops. Kolomna began to produce them a year later. Known as ‘courier train’ engines, they were grouped into twenty-one basic types, and divided into fifty-seven subclasses. Following a reclassification scheme in 1912 they formed the N (H) class with ten subclasses. The first of the numerous NV (HB) variant was constructed in 1901; a further 519 with 1,700mm diameter driving wheels followed between 1904 and 1909. They worked Russian main line express and semi-fast passenger rosters until
the early 1930s, after which they were demoted to branch line duties.

NV (HB) class no. 57 was seized at Unitsa in 1941 during the Finnish military advance. This locomotive was then temporarily utilised by the track repairs division of the army engineering corps and eventually entered the Helsinki railway workshops on 22 April 1942 in a worn out condition. It entered service for the VR in June 1942 as F1 class no. 2700 but was reclassified Hr5 later that year.

Two sister NV (HB) locomotives were subsequently shipped by the Germans from Estonia to Helsinki harbour: no. 117 arrived in reasonable condition on 8 October 1942 and entered service in December 1942 as Hr5 class no. 2701; reconditioned no. 119 arrived on 18 September 1942, becoming Hr5 class no. 2702 on 23 November 1942.

These Moguls were equipped with a Bissell two-wheeled leading truck, a saturated steam boiler, compound cylinders, and Walschaerts valve gear with piston valves. Nos. 2700 and 2702 were wood burners on arrival but were converted to coal firing before entering service under Finnish ownership. No. 2701 had an eight-wheel bogie tender while no. 2702 had a six-wheel one.

The three engines were allocated to Helsinki throughout the two years they worked in Finland. The very few locomotive notes that survive mainly record workings in the Helsinki and Pasila goods yards, or duties at Pasila railway workshops and Vallila goods shed. All three locos were returned to the USSR: no. 2701 on 27 October 1944 and nos. 2700 and 2702 on 28 October 1944. The Hr5s were deleted from the stock list of the VR on 20 September 1945.