Venäjän rautateiden numero- ja sarjamerkkiuudistuksessa vuonna 1912 kaikille vanhoille kolmiakselisille tavaraliikennevetureille annettiin yhteinen sarjamerkki T. Viron rautateitä (EVR) muodostettaessa 1919 liitettiin 31 tällaista veturia rautateiden kalustoon.

Saksalaiset lähettivät Virosta Suomeen kaksi Viron rautateiden T-sarjan veturia, jotka voitiin korjauksin saada ajokuntoon. Veturi T 205 saapui Helsingin satamaan 22.11.1941. Sen oli valmistanut Schwartzkopff vuonna 1870 Venäjän rautateille. Se oli saanut vuonna 1912 sarjatunnuksen T ja numeron 14. VR kunnosti veturin Helsingin konepajassa liikenteeseen joulukuussa 1941 sekä antoi sille numeron 2400 ja sarjamerkin E1. Veturi T 203 saapui Helsingin satamaan 4.12.1941. Sen oli valmistanut Schwartzkopff vuonna 1870 Venäjän rautateille. Se sai vuonna 1912 sarjatunnuksen T ja numeron 12. Valtionrautatiet kunnosti veturin liikenteeseen heinäkuussa 1942 ja antoi sille numeron 2401 ja sarjamerkin E1. Kummatkin veturit olivat siirtyneet Viron rautateille vuonna 1919. Saksalaisten haltuun ne olivat joutuneet vuonna 1941 alkaneiden sotatoimien aikana.  Lokakuussa 1942 toteutetussa VR:n sarjamerkkiuudistuksessa E1 muutettiin sarjamerkiksi Tv5.

Veturissa oli levykehys, märkähöyrykattila, tasoluistit ja Stephensonin tai Allanin luistikoneistot. Käyntisiltoja ympäröivät kaiteet. Tuotaessa veturit olivat öljylämmitteisiä, mutta ne muutettiin Suomessa kivihiililämmitteisiksi. Tenderit olivat kolmiakselisia. Veturissa 2401 oli Tallinnan konepajassa valmistettu kattila.

Veturi 2400 oli sijoitettuna Helsinkiin. Sitä käytettiin Helsingin ratapihoilla ja satamissa työjunissa sekä päivystyksessä. Säilyneiden merkintöjen mukaan sillä ajettiin järjestelyjunista Helsingistä Herttoniemeen, Pitäjänmäelle ja Tikkurilaan. Veturi 2401 oli sijoitettuna Viipuriin. Sitä käytettiin työjunissa Viipurin ratapihoilla ja satamissa sekä rataosilla Viipuri–Antrea ja Viipuri–Raivola. Veturit palautettiin Neuvostoliittoon vuonna 1944.

All the old Russian six-coupled goods engines were designated letter T in the Russian railways reclassification scheme of 1912 and thirty-one of these locomotives became part of the fleet of the EVR, the newly formed state railway in Estonia, in 1919.

The German military authorities shipped two of these EVR locomotives to Finland. One was T class no. 205, which arrived at Helsinki harbour on 22 November 1941. Built by Schwartzkopff in 1870 for Russian railways, designated T class no. 14 in 1912, it was transferred to the EVR in 1919 and fell into German hands in 1941. It was put into working order in the Helsinki workshops in December 1941 to serve as VR class E1 no. 2400. Another Schwartzkopff T class engine, no. 203, reached Helsinki on 4 December 1941. This had been previously classified T class no. 12 in 1912 and was transferred to the EVR in 1919. This too was seized by the Germans in 1941. The VR repaired and put this locomotive into service in July 1942 as class E1 no. 2401. The class was designated Tv5 in the VR reclassification scheme of 1942.

The Tv5s had plate frames, saturated steam boiler, slide valves, Stephenson or Allan valve gear, a handrail surrounding the running plate, and a six-wheel tender. Oil fired on arrival, both engines were converted for coal firing in Finland. The boiler for no. 2401 was manufactured by Tallinn workshops.

Tv5 class no. 2400 was based at Helsinki for departmental trains and used in the Helsinki yards and harbours for shunting. Surviving working notices for this engine make mention of local pick-up goods workings to Herttoniemi, Pitäjänmäki and Tikkurila. The other engine, no. 2401, was allocated to Viipuri to serve as harbour and railway yard pilot, and to work the Viipuri–Antrea and Viipuri–Raivola lines. These locomotives were returned to the Soviet Union in 1944.