Suomessa otettiin marraskuun 1941 ja huhtikuun 1942 välisenä aikana käyttöön 12 Viron rautateiden Ok-sarjan veturia. Tallinnan pääkonepaja muutti 28 Оd- ja Оv-sarjoihin kuulunutta veturia sarjaan Ok vuosien 1933 ja 1941 välillä. Huomattakoon tässä yhteydessä, että Viron Ok on erilainen kuin Venäjän rautateiden OК ja että Viron Ok vastaa lähinnä Venäjän rautateiden sarjaa ОЛ (OL).

Tärkeimmät muutoksen perussarjaan O nähden (ks. sarja B2/Tv3) ovat uusi tulistinkattila, yhdyskoneiston muuttaminen kaksoiskoneistoksi ja uudet männät. Kaksi vetureista oli varustettu ohitusventtiileillä (Trofimoff tai Müller). Muutostyöt lisäsivät vetureiden painoa noin kuusi tonnia, mikä Suomessa johti vetureiden sijoittamiseen raskaaseen sarjaan alkuperäistyyppisten kuuluessa väliraskaisiin vetureihin.

Veturit laivattiin Suomeen Tallinnasta pääasiallisesti lähes ajokuntoisina ja suomalaisen konepajatarkastuksen jälkeen ne sijoitettiin Riihimäen ja Pieksämäen varikoille saaden aluksi sarjatunnuksen B1, josta vuoden 1942 sarjamerkkimuutoksessa tuli Tr4. Veturit palautettiin Neuvostoliittoon ajokuntoisina loppuvuonna 1944. Siellä niille palautettiin sarjatunnus OК, mutta suomalainen numero jäi käyttöön. Veturit myytiin teollisuuslaitoksille tai hylättiin pääasiassa vuosina 1957–66.

12 Ok class locomotives from Estonian Railways were put into service by the VR between November 1941 and April 1942. Between 1933 and 1941 the main works at Tallinn modernised to class Ok 28 former Od and Ov class 0–8–0s. Drawn from two sub-classes, Od (Oд) and OV (OВ), these locomotives were rebuilt as class Ok but are not to be confused with the Russian OK (OК). The reconstruction was so substantial that many, including the present authors, consider the EVR class Ok 0–8–0s to be distinct from the various Russian O classes.

The main differences with the basic O class 0–8–0 (see class B2/Tv3) were a new superheated boiler, compounding converted to simple expansion and new pistons. Two of the locomotives had by-pass valves of type Trofimov or Müller. The rebuilding made these locomotives about six tonnes heavier than the original, which in Finland meant that they were classified as locomotives with a higher axle loading than the medium one of the originals.

The 12 locomotives were shipped from Tallinn, mainly in working order or close to it. After a check at Helsinki works they were allocated to Riihimäki and Pieksämäki. Originally the VR classified them as B1, then in October 1942 class Tr4. These 0–8–0s were returned in working order to the USSR in the last months of 1944 where they regained their OК classification though they retained their Finnish running numbers. They were sold to industry or withdrawn mostly between 1957 and 1966.