Vuonna 1868 tehdyn henkilöliikenneveturiveturitilauksen (ks. A3) yhteydessä Pietarin–Riihimäen-rautatierakennuksen johtokunta tilasi kaksi samanlaista veturia myös Helsingin–Hämeenlinnan-rautatien konepajalta. Ensisijaisena tarkoituksena oli hankkia kotimaahan kokemusta ja ammattitaitoa veturinrakennusalalla. Veturit tehtiin konepajalla varatöinä muiden töiden lomassa ja tämän takia ne valmistuivat vasta vuosina 1874 ja 1875. Valmistuskustannukset kohosivat huomattavasti suuremmiksi kuin valmiiden ulkomaisten vetureiden, minkä vuoksi jatkotilauksia ei tehty.

Kotimaisille vetureille annettiin numerot 57 ja 58. Näistä 57 jäi kuitenkin historiaan ensimmäisenä Suomessa valmistettuna veturina. Veturi 58 oli uutena näytteillä Helsingissä Kaivopuistossa vuonna 1876 olleessa teollisuusnäyttelyssä. Sinne se kuljetettiin tilapäisesti siten, että kiskoja siirrettiin aina palanen veturin takaa veturin eteen. Näyttelyssä Keisari Aleksanteri II antoi veturille hopeisen mitalin ja kunniakirjan osoituksena suomalaisesta korkeatasoisesta metalliteollisuuden tuotteesta.

Rakenteeltaan A5-veturit olivat A3-vetureiden kaltaisia. Valmistuessaan veturit olivat halkolämmitteisiä. Myöhempinä vuosina veturi 58 oli kahteen otteeseen muutettuna hiililämmitteiseksi. Jarrulaitteena oli aluksi pelkästään tenderin ruuvijarru ja sittemmin höyryjarru. Veturit varustettiin ilmajarrulla sekä junan höyrylämmityslaitteilla 1900-luvun alkuvuosina.

A5-vetureita käytettiin henkilöjunissa Etelä-Suomessa. Veturit toimivat Helsingistä käsin vuosiin 1909 ja 1907 saakka, minkä jälkeen niitä käytettiin keveissä henkilöjunissa eri varikoilla Etelä-Suomessa. Veturi 58 oli myös käytössä kahdella rautatierakennuksella. Veturit hylättiin 1920-luvun alussa. Nro 58 on näyttelyesineenä Suomen Rautatiemuseossa Hyvinkäällä.

Accompanying the ordering of A3 class locomotives from Dübs in 1868 was an order for the Helsinki railway workshops to construct two identical engines, the object being to bring locomotive building skills and experience to Finland. These two engines were constructed between other workshop tasks as and when the opportunity arose, so they were not completed until 1874 and 1875. Numbered 57 and 58, and later classified A5 in 1885, the former had the distinction of being the very first Finnish-built locomotive. However, the construction costs proved so astronomical that further locomotive building endeavours were delayed for more than a decade. 

When it was new, locomotive number 58 was on display at the industrial exhibition of Kaivopuisto, Helsinki, where it was transported on a temporary track, moving portions of track from behind the engine to the front. At the exhibition, Emperor Alexander II gave the locomotive a silver medal as well as a honorary diploma to commemorate this high quality product of the Finnish metal industry.

Structurally the A5 class was identical to the A3 class. The ‘ship’s rail’ was common to most early Finnish locomotive types. The A5 class were built as wood burners but no. 58 was twice converted for periods of coal burning. Originally, the screw brake in the tender was the only means of braking, but a steam brake was also fitted later. An air brake and train heating equipment were installed at the beginning of the 20th century.

A5 class nos. 57 and 58 were allocated to Helsinki shed until 1909 and 1907 respectively for handling passenger trains in southern Finland. The emergence of newer, more powerful locomotives later demoted them to local stopping services and light passenger duties, and they spent short periods at Karjaa, Riihimäki, Hanko, Lahti, Viipuri, Tampere and Turku. No. 58 was also used during two railway construction schemes.