War losses during the Winter and Continuation Wars

Rautatiet yleensä ja erityisesti tärkeät rautateiden risteysasemat olivat vihollisen pommituskohteita. Rintamien läheisyydessä vihollinen aiheutti myös tykistötulella suurta tuhoa rautateille. Sotiemme aikana raivaus- ja pelastuskalusto oli vielä niin kevytrakenteista, ettei esimerkiksi raiteilta penkalle suistuneita vetureita pystytty saamaan kokonaisina takaisin kiskoille. Hyökkäävän vihollisen tulen alla ei useinkaan ollut enää aikaa ryhtyä kaluston pelastustoimiin, vaan se oli jätettävä vihollisen käsiin. Talvisodassa 1939–40 menetettiin kuusi veturia ja yksi tenderi.

Jatkosota 1941–44 oli rautateille liikkuvan kaluston menetysten kannalta paljon tuhoisampi kuin talvisota. Suurimmat veturitappiot aiheutti kesällä 1944 tapahtunut Viipurin nopea menetys ja rautateiden pommitukset. Viipuriin jäi konepajalle ja veturitalleille yksi suomalainen veturi ja kolme tenderiä sekä seitsemän korjausta odottamassa ollutta sotasaalisveturia.

Toinen suuri veturierä jäi jatkosodan aikana rakennetulle Uuksun–Aunuksen radalle 23.6.1944. Venäläiset tekivät Laatokalta käsin hyökkäyksen Tuulokseen ja saivat katkaistua rautatieyhteyden sillanpääasemallaan. Tällöin jäi suomalaisten hallussa olevalle rataosalle Aunuksenlinna–Alavoinen kuusi veturia ja satoja vaunuja. Jatkosodassa menetettiin yhdeksän suomalaista veturia ja kolme tenderiä sekä seitsemän venäläistä sotasaalisveturia.

During hostilities, railways in general, but principle railway junctions in particular, were targets for enemy bombing. Railway lines in close proximity to the front suffered heavy destruction by enemy artillery fire. With only light-duty clearance and salvage equipment was available in the war years, if in this area of wet marshlands a locomotive plunged off the track, it was often impossible to re-rail it. When under enemy fire, the salvaging of rolling stock was not and could not even be attempted; instead, it was abandoned into enemy hands. Six Finnish engines and a tender were lost during the 1939–40 Winter War.

The 1941–44 Continuation War was even more devastating than the Winter War as far as railway motive power was concerned. The greatest locomotive losses incurred were as a result of the air raids on Viipuri and its rapid loss in 1944. A Finnish locomotive and three tenders as well as seven war booty engines awaiting repairs were abandoned in Viipuri works and motive power depot.

Another sizable quantity of locomotives and rolling stock was lost on 23 June 1944 on the Uuksu–Aunus (Olonets) line that had been constructed during the Continuation War. The Lake Ladoga region fell into Russian hands after their assault on Tuulos, causing the railway connection to be cut off by their bridgehead position. This brought the Aunuksenlinna (Olonets Town)–Alavoinen (Iljinski) line with six locomotives and hundreds of coaches and wagons under Soviet control. Finland lost nine locomotives, three tenders and seven Russian war booty engines during the Continuation War.