Pyörästö 0–6–0T on varsin yleinen vaihtovetureissa lähes kaikkialla paitsi Pohjois-Amerikassa, missä vaihtotöissä käytettiin yleisemmin tenderivetureita, joiden tenderi oli tähystyksen helpottamiseksi viistottu takaosastaan. Ehkä vieläkin suurempi käyttöalue tällä pyörästöllä on ollut teollisuusveturipuolella. Sitä on valmistettu suuret määrät mitä moninaisemmille raideleveyksille 600 mm:stä ylöspäin. Useilla tehtailla oli tuoteluetteloissaan erikokoisia valmiita 0–6–0T-malleja, joihin asiakas sitten valitsi haluamansa kytkimet, polttoaineen jne, jolloin suunnittelukustannukset jäivät alhaisiksi ja toimitusajat lyhyiksi.

SVR/VR hankki vuosina 1912–27 kaikkiaan 43 tätä pyörästötyyppiä edustanutta L1-veturia raskaaseen vaihtotyöhön. Liikenteen kasvaessa sarjalle löytyi käyttöä satamista ja kevyemmässä vaihtotyössä aina höyrykauden loppuvuosiin saakka.

VR:llä on ollut myös yksi sarja 0–6–0ST-pyörästöisiä vetureita, jotka muutettiin pyörästölle 0–6–2T (sarja Vr4 → Vr5).

Sotatoimikalustoon kuului yksi 0–6–0T, sarja Vk4 nro 3200. Huomattakoon, että se on täysin eri veturi kuin VR:n käytettynä ostama Vk4 nro 68.

The 0–6–0T was a very popular type for shunting duties everywhere except in North America where typically shunting engines were tender locomotives with special sloped tenders for increased visibility. There were 0–6–0Ts of all gauges and sizes, and the type was especially widespread at industrial locations. Many builders had standard basic models, allowing customers to choose between
different couplings, fuel etc., resulting in short delivery times and affordable prices.

The SVR/VR acquired 43 0–6–0Ts (classes L1/Vr1) for heavy shunting between 1912 and 1927. As trains grew in size, these locomotives found use at harbours and on lighter duties to pick up wagons from customers’ own sidings, duties upon which they worked almost until the end of steam traction.

The VR also operated one class of 0–6–0ST, class Vr4.

War booty locomotives included one 0–6–0T, class Vk4 no. 3200; this was a completely different locomotive to second-hand class Vk4 no. 68, which was an 0–4–0WT.