Tämä pyörästö on ollut varsin pidetty etenkin paikallisliikenteen junissa. Takateli on antanut mahdollisuuden varsin suureen polttoaine- ja vesitilaan, etenkin jos on käytetty myös sivutankkeja. Pyörästö alkoi tulla laajamittaisesti käyttöön 1800/1900-lukujen taitteessa ja säilytti suosionsa aina höyryvetureiden valmistuskauden loppuun. Siten viimeiset 2–6–4T-veturit rakennettiin esimerkiksi Ruotsissa vuonna 1953 (sarja S1), Saksassa 1956 (Baureihe 66) ja Englannissa 1957 (BR Standard Class 4MT). Viimemainittua edeltäjineen rakennettiin kaikkiaan 800 veturia vuodesta 1927 alkaen.

Suomeen veturisarja tuli heti vuosisadan vaihteessa, kun Helsingin ja Pietarin paikallisliikenne tarvitsi entistä vahvempaa vetokalustoa. Näitä vetureita rakennettiin kuitenkin vain kolme pientä sarjaa I1–I3, joiden erot selviävät sarjakohtaisista esittelyistä. Myöhemmin Helsingin paikallisliikenteeseen hankittiin huomattavan suuria ja tehokkaita N1/Pr1-vetureita ja I-sarjat siirrettiin sivuradoille ja vaihtotöihin. Tämä huomioitiin myös sarjamerkkiuudistuksessa, jolloin nämä entiset paikallisliikenneveturit luokiteltiin vaihtovetureiksi Vk1–Vk3.

The 2–6–4T was popular especially on suburban trains. The rear bogie made it possible to have a fairly large bunker for fuel and to carry a reasonable amount of water in the lengthier side tanks. This type started to become common at the beginning of the 20th century and remained well liked until the end of steam locomotive construction with the last 2–6–4Ts being built in Sweden in 1953 (S1), in Germany in 1956 (66) and in the UK in 1957 (Standard 4MT). The last mentioned, together with its LMS predecessors, completed a family totalling more than 800 examples built after 1927.

The 2–6–4T came to Finland at the beginning of the 20th century when suburban trains at Helsinki and St Petersburg (Finland station) needed more powerful locomotives than before. This type consisted of only three small classes I1, I2 and I3, whose differences are described below. Later, much larger N1/Pr1 engines were employed on suburban trains around Helsinki and I classes were relegated to branch line, trip and shunting duties. This was reflected in the new classification of 1942 as these former suburban locomotives were now classified as shunting locomotives: classes Vk1, Vk2 and Vk3.