Tällä pyörästöjärjestyksellä olevia vetureita kutsutaan kansainvälisesti nimellä ”Mogul”. Tämä muodostui erittäin suosituksi veturimalliksi aluksi siellä, missä keveän kiskotuksen takia 0–6–0-tavaraliikennevetureita ei voinut kasvattaa jakamatta painoa useammalle akselille. Pyörästön suosio oli suurimmillaan 1870-luvun loppupuolelta ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Sen jälkeenkin on valmistettu varsin tunnettuja suuria sarjoja, kuten Saksassa Baureihe 24. Englannissa tätä tyyppiä valmistettiin aina 1950-luvulle saakka sivu- ja pääratojen keveisiin juniin (Standard Class 2, 3 ja 4).

Vaikka pyörästö on ehkä paremmin tunnettu tavara- ja yleisliikenteen vetureista, niin joitakin malleja on tehty nopeaan pikajunaliikenteeseen, mm. Suomen sotatoimikalustosta sarjat Hr4, ja etenkin Hr5. Italiasta tunnetaan runsaslukuiset (yhteensä yli 500 veturia) sarjat, yleiskäyttöön pienipyöräinen 625 ja henkilöliikenteeseen suuripyöräinen 640.

Ruotsissa 1904–08 valmistettu sarja L oli yksi suurimmista. Uusimmat Mogul-veturit siellä olivat vuonna 1931 kahden eri yksityisrautatien hankkimat neljä veturia. Vuosina 1902–22 valmistettu sarja D (D I–D IV, sata veturia) oli suurin yksittäinen veturisarja Tanskassa. Norjassa muutama kevyt sarjan 21 Mogul jäi viimeisiksi käytössä olleiksi höyryvetureiksi.

Suomessa pyörästö 2–6–0 tuli käyttöön varsin aikaisin, koska kevyesti rakennetuille mäkisille radoille tarvittiin entistä tehokkaampia vetureita. Vuosien mittaan niitä rakennettiin kahta päätyyppiä: kaksisylinterisiä kaksoiskoneita keveille radoille ja kaksisylinterisiä yhdyskoneita (kompoundeja) raskaammin rakennetuille radoille. Vetureita oli sekä levy- että kankikehyksellä. Kaikille yhteistä oli alkujaan tasoluistit ja märkähöyrykattila. Monet G-sarjojen vetureista varustettiin myöhemmin tulistinkattiloilla. Muutoin rakenne selviää sarjakohtaisista esittelyistä: Sarjat G1–G12 (myöhemmin Sk1–Sk6).

Sotatoimikalustossa tämä pyörästö oli käytössä sarjoissa H10 → Hr4 ja F1 → Hr5 sekä Hr7.

G1 → Sk1, Sk2
G2 → Sk1
G3 → Sk3
G4 → Sk1
G5 → Sk3
G6 → Sk2
G7 → Sk4
G8 → Sk6
G9 → Sk2
G10 → Sk3
G11 → Sk3
G12 → Sk5
Sk1 ← G1, G2, G4
Sk2 ← G1, G6, G9
Sk3 ← G3, G5, G10, G11
Sk4 ← G7
Sk5 ← G12
Sk6 ← G8

 

Moguls, locomotives of the 2–6–0 wheel arrangement, became a very popular type where 0–6–0 types could no longer be made heavier due to axle load limits. Peak interest in the type lasted from the 1870s to the First World War though there were some well-known classes after this such as the German class 24, the Italian small-wheeled class 625 for mixed traffic and the large-wheeled class 640 for passenger service, totalling over 500 locomotives. In the UK modern 2–6–0s continued to be built until the 1950s (Standard classes 2, 3 and 4).

This wheel arrangement is probably best known for freight and mixed traffic locomotives, but there were some classes for express passenger trains, including the Russian N class (VR war booty locomotives classes Hr4 and Hr5).

In Sweden class L was one of the most numerous classes (built in 1904–08) but the last Moguls were four modern engines built in 1931 for two private railways. In Denmark, class D (D I–D IV, 100 locomotives built in 1902–22) was the biggest single class. In Norway, a few members of the light 2–6–0 class 21 became the last steam engines in service.

In Finland, the 2–6–0 wheel arrangement appeared rather early as lightly constructed railways in the central and eastern parts of the country needed more powerful locomotives than could be built within the severe axle-loadings permissible. Over the years, two main types were built: light two-cylinder simples for lightly-built lines and heavier two-cylinder compounds for freight trains on lines with higher axle-loadings. Some of the classes had plate frames, some bar frames. A common feature to all was the use of saturated steam and slide valves. Many locomotives were later rebuilt with superheater. The original classes G1–G12 later became classes Sk1–Sk6 as similar designs were combined (see table below). Three classes of war booty locomotives were Moguls: H10 → Hr4, F1 → Hr5 and Hr7.