Pyörästö 0–4–0 oli käytössä 1830-luvulta alkaen ja sen tankkiveturimuunnos 0–4–0T 1850-luvulta. Pyörästö oli käytössä teollisuusradoilla höyryveturikauden loppuun saakka. Yleisessä liikenteessä se oli vähemmän käytetty, mutta useammin siellä, missä tarvittiin poikkeuksellisen pieniä vetureita, kuten konepajoilla ja varikoiden sisäisessä liikenteessä.

Suomessa 0–4–0T on ollut käytössä yhdessä SVR:n ja yhdessä VR:n veturisarjassa. SVR:n kahden veturin E1-sarja oli tarkoitettu yleiseen päivystykseen (vaihtotöihin). VR:llä oli vain yksi veturi sarjaa Vk4. Käytettynä ostettua veturia käytettiin Kuopion konepajan sisäisessä liikenteessä.

Pyörästö 2–6–2T on ollut lähes koko Euroopassa varsin suosittu paikallisliikenteessä pääradoilla sekä sivuratojen henkilö- ja tavaraliikenteessä. Ruotsin valtionrautateillä oli yksistään normaaliraideleveyksisillä radoilla 46 itse 1908–16 hankittua S-sarjan ja 68 yksityisten rautateiden mukana sille siirtynyttä 2–6–2-veturia.

Suomessa valtio ei ole hankkinut uutena tämän pyörästötyypin vetureita. Haminan rautatien oston yhteydessä SVR:lle siirtyi kaksi 2–6–2T-veturia, jotka saivat saman sarjatunnuksen E1, joka oli ollut silloin jo hylätyillä 0–4–0T-vetureilla.

Huomautus: Myös sotatoimikalustolla oli tilapäisesti käytössä tunnus E1, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kummankaan pyörästön kanssa. Sen sijaan sotatoimikaluston sarjalla M oli pyörästö 0–4–0T. Sotatoimikaluston tilapäisen merkinnän C1-veturit olivat pyörästöä 2–6–2, mutta varustettu erillisellä tenderillä. 

The 0–4–0 wheel arrangement was used from the 1830s and its tank version 0–4–0T from the 1850s. This type was in use on industrial railways up to the end of steam traction. On common carrier railways in the 20th century their use was limited to areas with sharp curves and in departmental use at depots and works.

In Finland the 0–4–0T wheel arrangement was used only on two locomotives by the SVR and later on one by the VR. The SVR ones were early shunting locomotives and that on the VR, class Vk4, was a second-hand locomotive for Kuopio works.

The 2–6–2T wheel arrangement was very popular in most countries in Europe both on main line suburban services and for all types of trains on branch lines. The Swedish State Railways had 46 locomotives of class S and 68 second-hand locomotives from the normal gauge private railways purchased by the state.

In Finland, the state railways never bought a new 2–6–2T but acquired two with the private Hamina Railway in 1916. For some reason they were given the same class designation, E1, as the earlier 0–4–0Ts.

NB. Some war booty locomotives were also temporarily classified E1 but these have nothing to do with the aforementioned wheel arrangements. On the other hand, war booty class M had the 0–4–0T wheel arrangement and the temporarily designated class C was an engine with 2–6–2 wheel arrangement with a separate tender.