Tämä pyörästö tuli käyttöön jo 1830/40-lukujen taitteessa, kun tarvittiin enemmän vetokykyä kuin siihen aikaan tyypillisimmillä yksivetoakselisilla vetureilla. Aluksi 2–4–0-pyörästö oli varattu tavarajunille, sitten yleiskäyttöön ja pienemmässä määrin henkilöliikenteeseen. Englannissa, jossa radat tuolloin olivat yleisesti ottaen paremmin rakennettuja kuin muualla, tätä pyörästöä valmistettiin 1800/1900-lukujen taitteeseen saakka ja osa vetureista oli aikakautensa nopeimpia. Esimerkiksi Amerikassa etutelillä varustetut veturit (4–4–0, ks. sarja A) korvasivat tämän pyörästön parempien kulkuominaisuuksiensa ansiosta jo 1870–1880 luvuilla.

Ruotsissa tällä pyörästöllä oli yksi pidetty henkilöliikenneveturisarja, D/Da, jota valmistettiin 50 vuosina 1874–87, mutta muutoin pyörästön merkitys jäi vähäiseksi. Uusimmat D/Da-veturit jäivät suhteellisen lyhytikäisiksi ja koko sarja poistui vuoteen 1920 mennessä.

Suomessa SVR ei itse tilannut vetureita tällä pyörästöllä, mutta Hangon rautatien oston yhteydessä sille tuli kaksi 2–4–0-tyyppistä veturia.

The 2–4–0 wheel arrangement evolved in the 1830–40s when railways started to need more pulling power than offered by the typical single-wheeled locomotives of the day. At first this arrangement was confined to goods engines, then it was applied to mixed traffic and passenger engines. In the UK, where railways were generally speaking better built than elsewhere, locomotives with this wheel arrangement were built up to the end of the 19th century and some of them were among the fastest of their time. In America, locomotives with a front bogie (4–4–0, see class A) already replaced this type some 20–30 years earlier as they were better suited to poor track.

In Sweden there was one principal 2–4–0 with a good reputation, the D and Da classes comprising 50 locomotives built in 1874–87; otherwise, this wheel arrangement was of lesser importance even there. The Swedish D and Da engines were withdrawn in the 1920s.

In Finland, the SVR never ordered any 2–4–0s but acquired two second hand with the Hanko Railway.